Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Wrzesień (120-128)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 125/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 września 2004 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków
Data publikacji: 16.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 17.09.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 125/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 17 września 2004 roku

 

 

w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz § 38 ust 1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań zarządzam co następuje :

 

§ 1

 

W celu usprawnienia pracy Urzędu oraz usprawnienia obsługi interesantów wprowadzam do powszechnego stosowania druki w sprawach prowadzonych przez Urząd Miasta Lubań:

 

W zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Techniczno - Inwestycyjny

·         wniosek o wydanie zezwolenia na budowę, przebudowę istniejącego zjazdu z drogi gminnej – stanowiący załącznik nr 1

·         wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia obiektu do sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych i wewnętrznych administrowanych przez Burmistrza Miasta Lubań – stanowiący załącznik nr 2

·         wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi na cele nie związane z budową, modernizacją lub ochroną dróg

·         (umieszczenie obiektu handlowego lub usługowego) – stanowiący załącznik nr 3

·         wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi na cele nie związane z budową, modernizacją lub ochroną dróg (umieszczenie reklamy) - stanowiący załącznik nr 4

·         wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi na cele nie związane z budową, modernizacją lub ochroną dróg (rozkop, wydzielenie z ruchu) – stanowiący załącznik nr 5

 

W zakresie spraw prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego

·         podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą – stanowiący załącznik nr 6

·         wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego – stanowiący załącznik nr 7

 

W zakresie spraw organizacyjno-prawnych

·         wniosek o udostępnienie informacji publicznej – stanowiący załącznik nr 8

 

W zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

·         wniosek o ustalenie warunków zabudowy – stanowiący załącznik nr 9

·         wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów – stanowiący załącznik nr 10

·         wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną – stanowiący załącznik nr 11

·         wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych stanowiący załącznik nr 12

 

W zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

·         wniosek o wzajemną zamianę lokali mieszkalnych – stanowiący załącznik nr 13

·         wniosek o wydanie uzgodnień dokumentacji technicznej na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w obrębie sieci oświetlenia drogowego, sieci deszczowej i terenów zielonych – stanowiący załącznik nr 14

·         wniosek zakresie najem lokalu mieszkalnego (socjalnego) - stanowiący załącznik nr 15

 

W zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Rozwoju Miasta

·         zgłoszenie do ewidencji gospodarczej – stanowiący załącznik nr 16

·         wniosek o dokonanie zmian w zgłoszeniu do ewidencji gospodarczej – stanowiący załącznik nr 17

·         zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej – stanowiący załącznik nr 18

·         wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – stanowiący załącznik nr 19

·         wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – stanowiący załącznik nr 20

 

W zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Rolnictwa

·         wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego – stanowiący załącznik nr 21

·         wniosek o nabycie lokalu użytkowego – stanowiący załącznik nr 22

·         wniosek o nieodpłatne nabycie działki – stanowiący załącznik nr 23

 

§ 2

 

Zobowiązuję naczelników wydziałów do zaopatrzenia wydziału w odpowiednią ilość druków przewidzianych w § 1 niniejszego zarządzenia i zapewnienia szerokiej informacji interesantom w zakresie stosowanych druków.

 

§ 3

 

Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego do zapewnienia możliwości pobierania druków wymienionych w § 1 zarządzenia za pośrednictwem witryn internetowych (http://www.luban.pl, http://bip.luban.tensoft.pl).

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 września 2004 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia