Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Wrzesień (120-128)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 123/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 września 2004 roku w sprawie: umorzenia zaległego czynszu i odsetek od czynszu za lokal użytkowy.
Data publikacji: 16.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 17.09.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie nr 123/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 17 września 2004 roku

 

w sprawie: umorzenia zaległego czynszu i odsetek od czynszu za lokal użytkowy.

 


Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr V171/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Lubań Burmistrz Miasta Lubań zarządza co następuje:

 

 

§1

 

Wniosek Pani Alicji Konarzewskiej - Komendantki Hufca w sprawie umorzenia zaległego czynszu w kwocie 1.475 zł w tym 65,14 zł odsetek od czynszu za lokal użytkowy położony w Lubaniu przy Pl. Szarych Szeregów 4 rozpatrzyłem następująco:

 

- kwotę 1.475 zł - stanowiącą zaległość za czynsz i odsetki od czynszu
                                    - umorzyłem w całości

 

§2


Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu.             

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia