Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Czerwiec (74-98)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 97/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem przeznaczonej do zbycia, położonej w Lubaniu przy ul. Łąkowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań
Data publikacji: 16.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 30.06.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 97/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 30 czerwca 2004 roku

 

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem przeznaczonej do zbycia, położonej w Lubaniu przy ul. Łąkowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań

 

 

Na podstawie art. 30. ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) art. 35, art. 37 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 Dz. U. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje :

 

§ 1

 

Przeznacza się do zbycia nieruchomość gruntową zabudowaną garażem, w formie bez przetargowej na rzecz najemcy, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Lubań, przy ulicy Łąkowa, Obręb V, AM 4, działka nr 53/12, o powierzchni 26 m2, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubań

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia