Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Czerwiec (74-98)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 82/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubaniu przy ulicy Jeleniogórskiej
Data publikacji: 16.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 15.06.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 82/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 15 czerwca 2004 roku

 

 

w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubaniu przy ulicy Jeleniogórskiej

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 Nr 46, poz. 543, z późn. zm.) Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

1.      W związku z zakończeniem pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubaniu przy ulicy Jeleniogórskiej (Obręb IV, km 12, działka nr 33/4 o powierzchni ogólnej 4.801 m2) wynikiem negatywnym obniża się w drugim przetargu cenę wywoławczą ustaloną przy ogłaszaniu pierwszego przetargu.

2.    Po zastosowaniu obniżek cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia