Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
  Menu przedmiotowe
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań / IV kadencja ( 2002 - 2006 ) / Rok 2004 /  Czerwiec (74-98)
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 80/2004 Burmistrz Miasta Lubań z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu
Data publikacji: 16.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 15.06.2004
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań

 

Zarządzenie Nr 80/2004

Burmistrz Miasta Lubań

z dnia 15 czerwca 2004 roku

 

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu

 

 

Na podstawie art. 36a ust. 5 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku (tekst jednolity z 1996 Dz. U. Nr 67, poz.329 z późn. zm.) Burmistrz Miasta, zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 w Lubaniu powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 

Konrad Rowiński                       przewodniczący komisji konkursowej

Gerard Kempiński                     przedstawiciel organu prowadzącego

Franciszek Bogdanowicz           przedstawiciel organu prowadzącego

Beata Sawicka              przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

Anna Baśkiewicz                      przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

Helena Adamczewska   przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

Małgorzata Kmieć                     przedstawiciel Rady Pedagogicznej

Grażyna Urbaniak                     przedstawiciel Rady Pedagogicznej

Halina Frencer              przedstawiciel Rady Rodziców

Ewa Litwińczuk                         przedstawiciel Rady Rodziców

Barbara Kuzia               przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

Izabela Szczepan                     przedstawiciel Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi Oświaty.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Nachrebecki

 Rejestr zmian dokumentu
18.03.2010 Edycja dokumentu (Joanna Temborowska)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia